FWM Finance – wyspecjalizowana spółka, która realizuje usługi Family Office w zakresie lokowania kapitału w stabilne inwestycje. Działania realizowane przez naszych Wealth Managerów opierają się na modelach mających zabezpieczyć kapitał zgodnie ze standardami usługi Family Office. Wspólnie z klientami realizujemy przedsięwzięcia w segmencie rynku kapitałowego oraz nieruchomości, a także wspieramy finalizowanie istniejących już projektów. FWM Finance pomaga w uzyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych, instytucjonalnych, jak również na dogodnych warunkach od banków. 

Cezary Kłosiński

Członek zarządu spółki FWM Finance oraz założyciel FWM Group.

Większość kariery zawodowej związany był z finansami oraz szeroko pojętym rynkiem nieruchomości.

Początek jego kariery zawodowej stanowił segment doradztwa finansowego w spółce działającej niezależnie do rynku bankowego. Kolejne etapy to bankowość inwestycyjna wraz z budowaniem brand’u oraz sieci sprzedaży w Private Bankingu zarządzającym finansami i nieruchomościami klienta zamożnego.

Od 2017 założyciel grupy kapitałowej wdrażającej kompleksowe usługi Family Office na rynek Polski. Głównym celem biznesowym Cezarego Kłosińskiego podczas tworzenia FWM Group jest wdrożenie nowego standardu w Polskim rynku finansowym, w którym największą uwagę przykłada się do zadbania o majątek klienta.

Cezary Kłosiński studiował na Politechnice Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W zakres jego kompetencji wchodzą budowanie biznesu od podstaw, budowa i zarządzanie siecią sprzedaży, wdrażanie i kształcenie bankierów inwestycyjnych oraz budowanie portfeli inwestycyjnych. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego, analizy technicznej i fundamentalnej spółek kapitałowych, procedur bezpieczeństwa w instytucjach finansowych oraz zarządzania procesami i ryzykiem.